Αγάπη, Πίστη και Πρόοδος - Όραμα 2020

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια απο τη στιγμή που μετακομίσαμε στην καινούργια μας Εκκλησία και το τωρινό μας Κοινοτικό Κέντρο. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταφορά και η αλλαγή της Εκκλησίας μας και του Κοινοτικού μας Κέντρου συμμετείχαμε όλα τα μέλη συμβάλλοντας οικονομικά και εθελοντικά.

Όλοι γνωρίζουμε τον σπουδαίο ρόλο της Εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης και του Κοινοτικού κέντρου του Νιαγάρα που πλουτίζει και καλλιεργεί την Θρησκεία μας, το πνεύμα και τις παραδόσεις καθώς και την ανάγκη της Ελληνικής μας γλώσσας, απο όλα τα μέλη της. Όλα αυτά υποστηρίζονται απο οικονομικές δραστηριότητες και ιδιωτικές συνεισφορές.

Πάνω απο $4.000.000 δολλάρια έχουν τοποθετηθεί στην ιδιοκτησία την τελευταία δεκαετία. Μέρος αυτού του ποσού ήταν τα $758.000 δολλάρια που η Κοινότητα μας πήρε απο κυβερνητικά βοηθήματα κατά την διάρκεια του 2012-2014. Εμείς σαν Κοινότητα έπρεπε να συνταιριάσουμε χρηματικά  ποσά 2 προς 1, η 3 προς 1 για να εκπληρώσουμε την ανακαίνηση του κτιρίου, με αποτέλεσμα σήμερα η Κοινότητα εκπληρώνοντας όλες τις απαιτούμενες ανακαινήσεις να οφείλει το χρηματικό ποσό που ανέρχεται στο $1.233.761 δολλάρια (από 1 Ιανουαρίου, 2016).

Όλη αυτή η βελτίωση του Κοινοτικού έργου βοήθησε στο να αυξηθούν τα μέλη του, να προσφέρονται προγράμματα και δραστηριότητες όπως το Κατηχητικό σχολείο και οι Θρησκευτικές δραστηριότητες των μαθητών, το Ελληνικό σχολείο με διαφορετικά επίπεδα και τάξεις, προγράμματα Ελληνικού παραδοσιακού χορού, η Λέσχη των υπερηλίκων, η Φιλόπτωχος, η επιτροπή υποστήριξης της Ελληνικής Παράδοσης και άλλων μελών που διοργανώνουν προγράμματα και δραστηριότητες όπως το Ελληνικό φεστιβάλ, Λαικές παραδόσεις, Κοινοτικούς χορούς και άλλες δραστηριότητες.

Για να συνεχίσουμε να έχουμε και να απολαμβάνουμε όλα αυτά με την Εκκλησία μας και το Κοινοτικό μας κέντρο είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό να ελαττώσουμε το χρέος μας. Το Αγάπη, Πίστη και Πρόοδος, Όραμα 2020 είναι το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την ελάττωση του χρέους  της Κοινότητας μας μέχρι το έτος 2020. Μπορούμε λοπόν να πιστεύουμε στην συνεισφορά σας σ’αυτό το σπουδαίο και σημαντικό πρόγραμμα; Κάνοντας μια δωρεά συμβάλλετε στην μελλοντική επιβίωση της Αγίας Αικατερίνης και του Ελληνικού Κοινοτικού κέντρου μας στον Νιαγάρα. Η δωρεά σας θα ληφθεί υπόψιν στην  φορολογία σας και όχι μόνο, αλλά θα αναγνωριστείτε για την γενναιοδωρία σας σαν υποστηρικτές του προγράμματος.

Η Αγία Αικατερίνη και το Ελληνικό Κοινοτικό μας κέντρο εξαρτάται απο την βοήθειά σας και την γενναιοδωρία σας. Παρακαλούμε κάνετε ότι μπορείτε καλύτερο για την υποστήριξη αυτού του προγράμματος.  Σας ευχαριστούμε για την συμβολική συμμετοχή και την συνεχή υποστήριξη σας.

 
Residual Donation Options

 

 


 

 
Residual Donation Options


 

Παρακαλούμε κάνετε ότι μπορείτε καλύτερο για την υποστήριξη

αυτού του προγράμματος.

 
Residual Donation Options